Poziomy i egzaminy w Starym Stylu Yang

Akademia Dantian jest jednostką organizacyjną Fundacji, organizującą szkolenia o charakterze kształcenia ustawicznego. Pozytywne ukończenie każdego szkolenia i zdanie egzaminu na określony poziom zostaje poświadczone dyplomem lub certyfikatem.

W przypadku Yangjialaojia Taiji, istnieją cztery poziomy o rosnącym stopniu trudności: Biały, Żółty, Niebieski oraz Czerwony. Dyplom potwierdzający uzyskanie określonego poziomu wydaje World Yang Taiji Classical Martial Arts Federation z siedzibą na Tajwanie, która określa kryteria egzaminacyjne, skład komisji egzaminacyjnej, itp.

W przypadku różnych stylów qigongu, dyplom lub certyfikat wydaje Akademia Dantian chyba, że dany kurs jest organizowany wspólnie z zewnętrzną instytucją, co znajduje swoje odbicie w treści dyplomu / certyfikatu. W większości przypadków, podobnie jak dla Yangjialaojia Taiji, zachowane są trzy poziomy o rosnącym stopniu trudności: Biały, Żółty oraz Niebieski.

Lista dotychczasowych absolwentów Yangjialaojia Taiji (*oznacza, że kontynuują naukę w ramach Akademii Dantian)

POZIOMY I EGZAMINY W SZTUKACH WALKI TAIJI YANGJIALAOJIA (WYMAGANIA „EUROPEJSKIE”)

W jakim celu zdajemy egzaminy na poziomy?

Poziomy lub “szczyty”, ji, służą praktykującym sztuki Taiji stylu Yangjialaojia do zorientowania się na jakim etapie nauki się znajdują. Osiągnięcie danego poziomu oznacza, że poprzez dalsze ćwiczenie można zacząć w pełni integrować jego reguły i zasady, nie zapominając o potrzebie konsolidacji tych z poprzedniego poziomu.

Jakie są reguły i zasady[1]

POZIOM BIAŁY

Reguły:

 • Nogi
 • Obręcz miednicza
 • Tułów i ręce
 • Głowa i spojrzenie
 • Postawy podstawowe

Zasady:

 • Spokój, jing
 • Rozluźnienie, song
 • Horyzontalność, ping
 • Stabilność, wen
 • Lekkość, qing

POZIOM ŻÓŁTY

Zasady:

 • Regularne tempo, yun
 • Wertykalność, chui
 • Stabilność, zuo
 • Powolne wykonywanie ruchów, man
 • Miękkość, rou

POZIOM NIEBIESKI

Zasady:

 • Rozciągliwość, shun
 • Spływanie, chen
 • Zakorzenienie, gen
 • Ciągłość, lian
 • Intencjonalność, yi

POZIOM CZERWONY

Zasady:

 • Oddychanie i oddech wewnętrzny, qi
 • Potencjalność, shi
 • Wrażliwość, jue

Jak wygląda egzamin?

Miesiąc przed egzaminem, kandydat/ka wylosowuje jedną z czterech części formy ręcznej (Taijiquan) stylu Yangjialaojia, składającej się z 83 sekwencji, do wykonania w trakcie egzaminu. Z wyłączeniem Poziomu Białego, czas wykonywania wylosowanej części jest od 5 do 15 minut dłuższy w Europie niż na Tajwanie. Im wyższy poziom, tym wykonanie wolniejsze, z czasem wykonania:

 • Poziom Biały: około 5 minut, zgodnie z muzyką i słowami Mistrza Tenga.
 • Poziom Żółty: 10 minut.
 • Poziom Niebieski: 15 minut.
 • Poziom Czerwony: 20 minut dla połowy lustrzanej formy ręcznej oraz zdanie testu z wiedzy teoretycznej na temat praktyki.

Jakie są warunki podejścia do egzaminu?

Poziomy Taijiquan:

 • Poziom Biały: umiejętność wykonania całej formy ręcznej (83 sekwencje) stylu
 • Poziom Żółty: przynajmniej rok po uzyskaniu Poziomu Białego.
 • Poziom Niebieski: co najmniej dwa lata po uzyskaniu Poziomu Żółtego.
 • Poziom Czerwony: wcześniejsze uzyskanie Poziomu Niebieskiego i wykształcenie przynajmniej trzech adeptów: dwóch na Poziomie Żółtym i jednego na Poziomie Niebieskim.

Poziom Taiji neigong (Żółty):

 • Wcześniejsze uzyskanie Poziomu Żółtego Taijiquan.

Poziomy Taiji krótkiego kija, Taiji długiego kija i Taiji tuishou:

 • Poziom Żółty: wcześniejsze uzyskanie Poziomu Żółtego Taijiquan.
 • Poziom Niebieski: wcześniejsze uzyskanie Poziomu Niebieskiego Taijiquan i Poziomu Żółtego danej dyscypliny.

Poziomy Taiji szabli i Taiji miecza:

 • ​​Poziom Żółty: wcześniejsze uzyskanie Poziomu Żółtego Taijiquan.
 • Poziom Niebieski: wcześniejsze uzyskanie Poziomu Niebieskiego Taijiquan i Poziomu Żółtego danej dyscypliny.
 • Poziom Czerwony: wcześniejsze uzyskanie Poziomu Czerwonego Taijiquan i Poziomu Niebieskiego danej dyscypliny.

Poziomy Taijiquan formy kompaktowej, Taiji wachlarza, Taiji sanshou i Taiji włóczni:

 • Poziom Niebieski: wcześniejsze uzyskanie trzech Poziomów Niebieskich (TaijiquanTaiji szabli i Taiji miecza).
 • Poziom Czerwony: wcześniejsze uzyskanie trzech Poziomów Czerwonych (TaijiquanTaiji szabli i Taiji miecza).

[1] Reguły I zasady są omówione w książce Antoine’a Ly “Nowe odczytanie Taijiquan – Podróż między materialnością a duchowością”, Wydawnictwo Fundacji Dantian 2016.

Lista adeptów Yangjialaojia Polska.pdf
Kontynuuj