AKADEMIA DANTIAN


jest jednostką certyfikującą Fundacji, organizującą szkolenia o charakterze kształcenia ustawicznego, na żywo lub/i online. Pozytywne ukończenie każdego szkolenia i zdanie egzaminu na określony poziom zostaje poświadczone dyplomem lub certyfikatem.


W Uniwersytecie Otwartym Akademii Dantian znajdziesz darmowe materiały nad którymi pracujemy od wielu lat w celu szerzenia i przekazywania wiedzy, jaką zgromadziliśmy na ścieżce własnej nauki i praktyki taiji i qigongu

Certyfikacja w Akademii Dantian


Jeśli jesteś zainteresowany dalekowschodnimi sztukami i odnajdywania oraz utrzymania zdrowia za pomocą taiji i qigongu jesteś w dobrym miejscu, zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą kursów.

TAIJI / QIGONG STACJONARNIE


Oferta zajęć stacjonarnych na stronie Fundacji Dantian

Link

CERTYFIKACJA


Poziomy i egzaminy w Starym Stylu Yang

Link