Marcin Wojewoda


Od dwudziestu lat miłośnik, badacz i pasjonat nurtu Wellness jako stanu zapewnienia zdrowej równowagi umysłu, ciała i ducha człowieka, który powoduje uczucie ogólnego dobrego samopoczucia. Od dziesięciu lat pracuje z ruchem, studiując jego powiązania ze stanem świadomości i umiejętnością podjęcia inicjatywy w celu poprawy własnego stanu zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, duchowego, sytuacji środowiskowej, społecznej czy zawodowej. Lightworker. Promotor procesów transformacyjnych i samorozwojowych. Chcąc wspomóc procesy ewolucji świadomości, współpracuje z wizjonerami, liderami myśli, nauczycielami i mówcami, także z uzdrowicielami, agentami zmiany i specjalistami od transformacji.