Krzysztof KO Operacz

TaijiPoPolsku.pl


Opiniotwórca, praktyk i teoretyk wewnętrznych sztuk walki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Swoją wiedzę i umiejętności opiera na nauce kilku odmian Taiji (Tai Chi), Qi Gongu i innych sztuk walki. Miłośnik uniwersalnych i interdyscyplinarnych metod treningowych (kij, bicz, łucznictwo intuicyjne). Aktywny propagator treningu na powietrzu.

Swoją filozofię syntetyzuje w autorskim programie Tai Chi Po Polsku (www.taijipopolsku.pl), przedstawiając doskonałą selekcję metod treningowych pochodzących z różnych stylów i przekazów.

Głębokie zrozumienie dobrodziejstw płynących z praktyki Tai Chi przedstawia w umiejętny, prosty i rzetelny sposób, tak by stały się one dostępne dla każdego. W tym celu łączy różne techniki (film, podcast i tekst).