Andrzej Kalisz prowadzi seminarium pod okiem mistrza Yao Chengguang

Andrzej Kalisz chińskie formy ćwiczeń Taijiquan (Tai Chi) i Qigong (Chi Kung) zaczął uprawiać w 1985 roku. W roku 1986 rozpoczął studia sinologiczne (filologia chińska) na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1989 wyjechał na stypendium naukowe do Chin, gdzie przez dwa lata doskonalił znajomość języka chińskiego i kultury Chin, ćwicząc równocześnie Taijiquan i Qigong pod okiem słynnych mistrzów, m.in. Feng Zhiqiang i Zhou Yi. Rozpoczął wówczas także naukę awangardowego systemu Yiquan.

Od tej pory regularnie, zwykle raz w roku podróżuje do Chin, by pogłębiać swą wiedzę i doskonalić umiejętności. Został głównym międzynarodowym przedstawicielem mistrza Yiquan – Yao Chengguang. W Polsce jest też przedstawicielem stylu Wu (Hao) Taijiquan z przekazu mistrza Zhai Weichuan.

Dzięki znajomości języka chińskiego, zarówno współczesnego, jak i klasycznego ma bezpośredni dostęp do nauk największych chińskich mistrzów, oraz do dawnych traktatów teoretycznych.

W latach 90. rozpoczął nauczanie Taijiquan, Qigong i Yiquan, w roku 2001 tworząc Akademię Yiquan.

Jest instruktorem cenionym w Europie i poza nią, wielokrotnie zapraszanym do prowadzenia szkoleń m.in. w Austrii, Azerbejdżanie, Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Rosji, na Ukrainie, we Włoszech i na Węgrzech. W jego szkoleniach brali też udział uczestnicy z Australii, Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Danii, Filipin, Gruzji, Izraela, Kanady, Malty, Norwegii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.

Artykuł Andrzeja Kalisza w chińskim czasopiśmie „Boji”

Jest autorem artykułów i opracowań, publikowanych w czasopismach w Chinach, Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, a także w serwisach internetowych w innych krajach.

Przetłumaczył wiele materiałów szkoleniowych z języka chińskiego na polski oraz angielski.