Anastasia Nowakowska

http://regenerativetraditions.com/pl/poznawała różne aspekty praktyki jogi u wielu znanych nauczycieli w całym wschodnim bloku. Następnie przez osiem lat mieszkała, studiowała i prowadziła kursy nauczycielskie w Rishikeshu w Indiach. Jest wieloletnim praktykiem medytacji w tradycji buddyjskiej Vipassany. Obecnie jej zainteresowania koncentrują się na współczesnych wyzwaniach dla naszego zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej i ogólnego tzw. wellbeing. Jej podejście oparte jest na głębszym zrozumieniu fizjologicznych i metabolicznych procesów będących przyczyną tzw. chorób cywilizacyjnych oraz różnorodne aspekty naszego odżywiania i ogólnego, codziennego stylu życia.