TANIEC ZDROWIA

"Taniec zdrowia", nazywany także Qigongiem naturalnym to forma ćwiczeń stosunkowo prosta, a równocześnie umożliwiająca w krótkim czasie osobiste doświadczenie poczucia harmonii ruchu, naturalnej wygody, koordynacji pomiędzy świadomością i ciałem. Wykonywanie tych ćwiczeń sprawia dużą przyjemność, a równocześnie jest korzystne dla zdrowia. Metoda ta została rozwinięta przez mistrza systemu Yiquan - Wang Xiangzhai'a, gdy w latach 50. XX wieku nauczał w szpitalach 

ANDRZEJ KALISZ

Tai Chi (Taijiquan), Qigong i inne chińskie formy ćwiczeń uprawiam od 1985 roku. By łatwiej dotrzeć do źródeł - do mistrzów w Chinach, rozpocząłem wówczas także studia z zakresu filologii chińskiej. W latach 1989-1991 przebywałem na stypendium w Chinach, doskonaląc równocześnie znajomość Tai Chi i zapoznając się z systemem Yiquan. Od tego czasu regularnie, zwykle raz w roku jeżdżę do Chin, by pogłębiać swą wiedzę i doskonalić umiejętności. Jestem międzynarodowym przedstawicielem mistrza Yao Chengguang (system Yiquan) oraz przedstawicielem w Polsce mistrza Zhai Weichuan (styl Wu Tai Chi). Dodatkowo nauczam podstaw systemów Baguazhang i Xingyiquan oraz propaguję formy Qigongu prozdrowotnego.