Baduanjin – Osiem Kawałków Brokatu, to jedna z najbardziej popularnych tradycyjnych form Qigongu Prozdrowotnego. Popularność tę zawdzięcza w dużej mierze prostocie – nauka jest tutaj bardzo łatwa. Stąd wiele osób od tej formy rozpoczyna swoją przygodę z Qigongiem.

Najwcześniejsze źródła, które wspominają o Baduanjin pochodzą z epoki Song, z około XII wieku, wynika z nich, że ćwiczenia te istniały już jakiś czas wcześniej. Na przełomie XIX i XX wieku modne stało się przypisywanie stworzenia tej formy ćwiczeń słynnemu generałowi Yue Fei (1103-1142). Przez wieki rozwinęło się wiele wariantów tej metody. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku zaczęto ją propagować w niektórych wyższych uczelniach. Po roku 2000 wersja ustandaryzowana została włączona do zestawu form propagowanych przez Chińskie Stowarzyszenie Qigongu Prozdrowotnego.

Bazą kursu jest 10 nagranych lekcji wideo omawiających poszczególne ćwiczenia. Czas trwania poszczególnych lekcji – od 4 minut do 15 minut, w sumie 92 minuty. Do kursu będą dodawane dodatkowe materiały wideo, teksty i grafiki, wyjaśniające dokładniej kwestie, które poruszane będą podczas konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: http://studio-qigong.online