W Uniwersytecie Otwartym Akademii Dantian

znajdziesz darmowe materiały nad którymi pracujemy od wielu lat w celu szerzenia i przekazywania wiedzy, jaką zgromadziliśmy na ścieżce własnej nauki i praktyki taiji i qigongu.


https://qifit.pl/courses/akademia-dantian-materialy/lectures/31897898
Prezentacje


https://qifit.pl/courses/akademia-dantian-materialy/lectures/31898070
Artykuły


https://qifit.pl/courses/akademia-dantian-materialy/lectures/31898231
Filmy